Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna >>> Zapisy
 

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęcia dokonując publicznego losowania.

W związku z powyższym w tych przedszkolach, w których zaistnieje taka sytuacja zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 29.03.2018 między godziną 10:00 a 12:00.

Losowanie, o którym mowa powyżej:

  • Przeprowadza komisja rekrutacyjna w siedzibie przedszkola
  • Jest tajne
  • Losowanie przeprowadza się poprzez umieszczenie w pojemniku przygotowanych kart
    z imieniem i nazwiskiem kandydata, które znajdują się każda w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym wcześniejsze odczytanie nazwiska kandydata
  • Z przeprowadzonego losowania komisja rekrutacyjna sporządza protokół.

 

    

Uwaga Rodzice!

 

 

 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU ZAPISU DZIECI DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE MOŻLIWE NA STRONIE: mielec.formico.pl  - od 13 marca 2018 r.

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których        organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec
na rok szkolny 2018/2019

 

 

Przewodnik dla rodziców - elektroniczny system

wspomagania procesu rekrutacji - kliknij

 

 


Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca - terminy

 

Uchwała Rady Miasta Mielca - kryteria

 

 

 

 

 


Rekrutacja kandytatów do naszego przedszkola na rok szkolny 2018/2019

zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

rozpocznie się od poniedziałku 14 marca 2016

 Prowadzona będzie do oddziałów 5 i 10 - godzinnych.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

  Oświadczenie zbiorcze

Oświadczenie podatkowe